Veden laatu (päivitetty 27.5.2023)

Verkoston veden laatua tarkkaillaan säännöllisesti ottamalla vesinäytteitä kerran vuodessa. Näytteiden otosta vastaa Kangasalan vesi Oy.