Liittymän hinta (päivitetty 22.07.2021)

JÄLKILIITTYMÄHINNAT

Osuuskunnan verkoston rakennustöiden päätyttyä, uudet liittymät ovat ns.jälkiliittymiä ja niiden hinnat ovat seuraavat;

– vesi- ja jätevesiliittymä                        19000€    
– vesipostiliittymä                                   17000€   
– vesiliittymä ilman vesipostia              15000€   
– jätevesiliittymä Raikun alueella
(jos kunnan vesi valmiina)                    16700€    

Liittymän hintaan sisältyy liittymän (vesi- ja viemäri) rakentaminen enintään 100 metrin etäisyydellä osuuskunnan runkolinjasta, vesimittari sekä kiinteistöpumppaamo asennettuna paikalleen. Pumppaamon ja kiinteistön väliset työt ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistön omistajalle. Yli sadan metrin etäisyyden runkolinjasta menevän osuuden linjan rakennuskustannuksista kiinteistölle, vastaa liittymän ostaja. Lisäksi louhinta ja mahdolliset muut erityiset kustannukset maksaa liittymän ostaja. Kts. tarkennukset alempaa.

 

Kiinteistön omistajalle/ liittymän ostajalle kuuluvat työt ja kustannukset:

– Sovitun liittymähinnan maksaminen töiden edistymisen mukaan (eritellään liittymäsopimuksessa)
– Kiinteistön ja pumppaamon väliset putki-, sähkö-, kaivuutyöt ja materiaalit. Urakkaraja 3m pumppaamosta.
– Vanhan jätevesijärjestelmän purkamisesta aiheutuvat kustannukset
– Vesijohdon liittämisessä kiinteistön sekä sen alueelle asennetun RVO:n sulkuventtiilin väliset putki-, kaivuutyöt ja materiaalit. Urakkaraja 3m sulkuventtiilistä.
– Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä Raikunseudun vesiosuuskunnan runkolinjasta, kaivuukustannuksista 100m ylittävältä osalta vastaa liittymän ostaja.
– Jos vesiosuuskunnan runkoverkoston ja kiinteistön liittäminen vaatii louhintatöitä, kustannuksista vastaa liittymän ostaja, myös alle 100m etäisyydellä runkoverkosta.
– Kiinteistön omistajalle kuuluvat myös mahdolliset luvista ja lausunnoista sekä mahdollisista arkeologisista tutkimuksista aiheutuvat kustannukset.
– Mahdolliset muut liittymäsopimukseen erikseen kirjatut asiat