Tervetuloa Raikunseudun vesiosuuskunnan sivuille

Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun


Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon
Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.
Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia)
Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.
Vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana pääosin. Ylävesisäiliöt turvaavat veden toimitusta, vaikka sitä ei jatkuvasti tuotettaisi vesilaitoksilla.
Korkeilla alueilla verkostoveden painetta nostetaan paineenkorottamolla pumpuilla ja vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi tai vedenjakelu voi keskeytyä kokonaan sähkökatkojen aikana.
Veden laadussa ei muutoksia
Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista esimerkiksi verkostopaineen laskiessa.
Viemäröinti toimii osittain
Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jäteveden ylivuotoihin tai viemäreiden tulvimiseen, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon aikana, vaikka puhtaanveden jakelu jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, pesemistä ja tarpeetonta vessan vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.

Viemäriverkostossa jätevettä täytyy pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa.
Jos sähkökatko pitkittyy
Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
Pakkaskaudella kiinteistön vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle sähkökatkojen seurauksena.

Lisää tietoa varautumisesta Valtioneuvoston julkaisusta Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin.

 Jos vesiosuuskunnalla on tarve viestittää pikaisesti asiakkaille se hoidetaan tekstiviesteillä sekä näitä nettisivuja käyttäen.
—————————————————————————-

Raikunseudun vesiosuuskunta on perustettu virallisesti vuonna 2011 ja sen tavoite on ollut rakentaa vesi- ja viemäröintilinjat kolmessa vaiheessa, Raikun,- Heponiemen ja Vehoniemen kylien alueelle.
Verkoston rakennustyöt (vaihe 1) aloitettiin tammikuun lopulla 2013 ja toisen vaiheen työt 2013 lopulla. Kolmannen ja viimeisen vaiheen rakennustyöt Vehoniemessä aloitettiin kesäkuussa 2015 ja saatettiin päätökseen lokakuun lopussa 2015.
Osakaskiinteistöjen jätevedet johdetaan nyt kootusti Kangasalan Veden viemäriverkostoon ja edelleen Tampereelle puhdistettavaksi.
Talousveden osuuskunnan verkostoon toimittaa Kangasalan Vesi, osuuskunta laskuttaa osakkaita käytön mukaan.

Yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa:

Kangasalan Vesi -liikelaitos

Kantri_1 images