Tiedotteet/ lomakkeet (päivitetty 9.11.2022)

9.11.2022

Mahdollisien sähkökatkojen vaikutuksesta vedenjakeluun


Sähkökatkojen vaikutus vesihuoltoon
Puhtaanveden toimituksessa sähköä tarvitaan raakavedenotossa, veden käsittelyyn talousvedeksi ja veden pumppaamiseen vesijohtoverkostossa vedenkäyttäjille. Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle tarvitaan pumppuja.
Lyhyt sähkökatko (noin 2 tuntia)
Jos sähköt ovat kiinteistöstäsi poikki, vältä veden käyttöä.
Vedenjakelu toimii lyhyen sähkökatkon aikana pääosin. Ylävesisäiliöt turvaavat veden toimitusta, vaikka sitä ei jatkuvasti tuotettaisi vesilaitoksilla.
Korkeilla alueilla verkostoveden painetta nostetaan paineenkorottamolla pumpuilla ja vedenpaine voi näillä alueilla olla normaalia alempi tai vedenjakelu voi keskeytyä kokonaan sähkökatkojen aikana.
Veden laadussa ei muutoksia
Vesijohtovesi on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, ellei veden väri tai haju poikkea tavallisesta. Mikäli vedessä on tavallisesta poikkeavaa väriä, se johtuu yleensä verkostossa tapahtuneiden virtaamamuutosten irrottamista sakoista esimerkiksi verkostopaineen laskiessa.
Viemäröinti toimii osittain
Jotta viemäriverkoston kapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jäteveden ylivuotoihin tai viemäreiden tulvimiseen, on tärkeää minimoida vedenkulutus sähkökatkon aikana, vaikka puhtaanveden jakelu jatkuukin. Esimerkiksi suihkussa käyntiä, pesemistä ja tarpeetonta vessan vetämistä on syytä välttää sähkökatkon ajan.

Viemäriverkostossa jätevettä täytyy pumpata eteenpäin kohti jätevedenpuhdistamoa.
Jos sähkökatko pitkittyy
Vesihuoltolaitoksen varautumisesta huolimatta sähkökatkot voivat keskeyttää veden tulon. Kaikissa kotitalouksissa on hyvä olla osana kotivaraa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen, 6-10 l/hlö. Lisäksi on hyvä olla puhtaita kannellisia ämpäreitä tai kanistereita veden kuljetukseen ja säilytykseen.
Pakkaskaudella kiinteistön vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle sähkökatkojen seurauksena.

Lisää tietoa varautumisesta Valtioneuvoston julkaisusta Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin.

 Jos vesiosuuskunnalla on tarve viestittää pikaisesti asiakkaille se hoidetaan tekstiviesteillä sekä näitä nettisivuja käyttäen.

19.12.2019

Sähkökatkosta johtuneet ongelmat eivät aiheuta enää haittaa. Vettä voi käyttää normaalisti.

10.9.2016

Arvoisa vesiosuuskunnan jäsen!

Vesiosuuskunnan verkoston rakentamistyöt ovat valmistuneet. Vesiosuuskunnan normaalin toiminnan pyörittämiseen kerätään vesimaksuja käytetyn vedenmäärän mukaan (vesi- ja jätevesi) sekä perusmaksuja, joilla pyritään kattamaan vesiosuuskunnan hallinnon ja järjestelmien aiheuttamat kustannukset (sähkö, huolto, korjaukset ym.) Vuoden 2017 alusta myös kiinteistöt, joissa käyttöönottoa ei ole vielä toteutettu, tulevat perusmaksun piiriin. Laskut tullaan lähettämään pääsääntöisesti kolme kertaa vuodessa. Perusmaksut vuonna 2016 ovat seuraavat; talousvesi 6€/kk ja jätevesi 9€/kk

Terveisin!

Vesiosuuskunnan hallitus

21.11.2015

Sähkökatkoksista johtuen jäsenistöä pyydetään rajoittamaan veden ja etenkin viemärin käyttöä. Linjapumppaamot eivät toimi Raikussa ja Heponiemessä.

KAIKKI TOIMII TAAS 21.11.2015 klo 19:15

4.11.2015

Vehoniemessä kolmas ja viimeinen vaihe vesiosuuskunnan verkostoista on nyt valmis. Päätöskokous urakoitsijan kanssa pidettiin 30.10.2015.  🙂

12.10.2015

3.Vaiheen kiinteistöpumppaamoiden ja vesijohtojen liitostyöt ovat alkaneet Vehoniemessä. Jätevesiverkosto on toiminnassa ja veden käytölle odotetaan vielä lupaa terveystarkastajalta. Jönkkärin koneet toimivat alueella ja heiltä voi tilata asennuksen tai halutessaan urakoitsijan voi valita itse.

19.8.2015

3.Vaiheen laskutuksessa on häiriöitä, jotka johtuvat tilitoimiston tietokonesotkuista. Postista pitäisi tipahtaa kuori, josta löytyy 2 laskua. Niistä ensimmäisen eräpäivä on jo perjantaina 21.8. Aiemmin mainitusta sotkusta johtuen laskut eivät ole tulleet ajallaan. Kun aikanaan posti ne perille kuljettaa älkää hätäilkö vaikka eräpäivä onkin heti. Maksuja ei ymmärrettävästi odotella heti.

14.8.2015

3.vaiheen laskuja tipahtelee taas postiluukusta lähipäivinä.

23.6.2015

3. vaiheen rakennustyöt ovat alkaneet Vehoniemessä. Puita on raivattu linjojen tieltä ja kaivuutyöt ovat harjussa käynnissä. Samalla joudumme myös aloittamaan laskujen lähettämisen liittyjäkiinteistöille. Ensimmäinen lasku tipahtaa postiluukusta näinä päivinä ja on suuruudeltaan 2000€, eräpäivä ajoittunee heinäkuun puolivälin tienoille. Urakoitsija laskuttaa vesiosuuskuntaa töiden etenemisen mukaan, joka samalla rytmittää myös liittyjäkiinteistöille lähetettäviä laskuja. Pyrimme tiedottamaan laskuista etukäteen ettei tule ikäviä yllätyksiä.

14.6.2015

3.Vaiheen (Vehoniemi) rakennustyöt ovat alkaneet tarvittavilla puuston kaadoilla kaivettavien linjojen alueella. Kaataminen toteutetaan MHY:n toimesta. Urakkakilpailun voittanut urakoitsija J.Jönkkäri Oy aloittaa linjojen rakennustyöt 15.6

15.5.2015

3. vaiheen (Vehoniemi) urakkatarjouskilpailu on päättynyt. Tarjouskilpailun voitti maanrakennus J.Jönkkäri Oy , yrityksen kanssa aloitetaan seuraavaksi tarkemmat urakkaneuvottelut. Töiden on tarkoitus käynnistyä viimeistään 1.6.2015

20.2.2015

Valtion korjaus- ja energiavustusten hakeminen

16.2.2015

3. vaiheen (Vehoniemi) rakennus- ja töiden aloittamislupa on myönnetty.
Projekti etenee nyt urakoitsijan valinnalla (tarjouskilpailu), jonka jälkeen varsinaiset rakennustyöt voidaan aloittaa.

16.2.2015

Kangasalan kunnan uusi rakennusjärjestys 2015 on julkaistu. Asiaa mm. rakentamisesta kaava-alueiden ulkopuolella. Esim. ”Milloin rakennus liitetään yleiseen viemäriverkkoon, rakennuspaikan pinta-ala voi olla edellä sanottua pienempi, ei kuitenkaan alle 2000 m2”, eli enää ei vaadita 5000m2 tontteja, jos rakennus liitetään viemäriverkkoon.

Kangasalan rakennusjärjestys 2015

Seuraavassa ote Kaavoituslautakunnalle menevästä esittelystä!

”Kuntastrategiassa nostetaan esiin yhdyskuntarakenteen kehittäminen rakennesuunnitelman periaatteiden mukaisesti ja maaseutuasumisen ohjaaminen kyläkeskuksiin ja pääliikenneväylien läheisyyteen. Tärkeimmät maaseutukylät ovat Kuhmalahden palvelukylät kirkonkylä ja Pohja sekä kyläkoulukylät Kautiala, Lahdenkulma, Pakkala ja Raikku. Edelleen alle viidennes asemakaava-alueen ulkopuolisesta rakentamisesta suuntautuu näihin palvelukyliin. Niistä eniten rakentamista on suuntautunut Kuhmalahden kirkonkylälle, Kautialaan ja Lahdenkulmalle.

Palvelujen säilymistä kylissä voidaan edistää ohjaamalla uudisrakentamista kyläyleiskaavalla tai asemakaavalla sekä kylien aktiivisella markkinoinnilla. Tavoitteena tulisi olla kunkin kylän vahvuuksien ja viihtyisän asuinym-päristön piirteiden vahvempi esiin nostaminen.”

13.12.2014

Ohessa linkki Kangasalan kunnan nettisivuille, josta näkyy vesiosuuskunnalle määrätty toiminta-alue

Toiminta-alue

8.11.2014

Tiedote_toiminta-alue

21.6.2014

Seuraavasta löytyy Grundfoss kiinteistöpumppaamon käyttöohjeita!

Pumppaamon käyttöohjeet

17.4.2014

Ohessa alueella toimivien putkimiesten yhteystietoja!

Putkimiehet

10.3.2014

Nyt taas nettisivut toimii kunnolla. Palveluntarjoaja on päivittänyt palveluaan ja sivujen päivittäminen ei ole tämän takia onnistunut.

19.12.2013

Osuuskuntatiedote

Tiedote 16.12.2013

 

10.12.2013

Infoa!

– 1.vaiheen kiinteistöpumppaamoiden
asennustyöt ovat käynnissä. Pumppaamoita on asennettu 13kpl ja vesimittari
kytkentöjä tehty 3kpl
– 2.vaiheen
vesihuoltolinjojen rakentaminen käynnistyi 9.12.2013
– 3. vaiheen rakentamisen tulee käynnistyä välittömästi 2.vaiheen valmistuttua.
Valtion vesihuoltorahoja ei saatavissa vuodelle 2015.
– Uutta liittymäsopimusta on palautettu kiitettävästi. 28.12.2013 on takaraja, jolloin täyttyy
30 päivän palautusaika sopimukselle.

25.11.2013

Ohessa vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Yleiset toimitusehdot

16.11.2013

Ohessa ylimääräisen osuuskuntakokouksen kutsu.

KUTSU 23.11.2013

7.10.2013

KANGASALAN VESI -LIIKELAITOS TIEDOTTAA

Paineviemäri rakennetaan Längelmävedelle Kaivannon sairaalan ja Heponiemen väliselle alueelle, alkaen viikolla 41.
 
Veneilijöitä ja kalastajia varoitetaan pinnalla kelluvasta viemärijohdosta. Rakennettavaa viemärijohtoa painoineen kellutetaan rakennettaessa Kylänlahdessa, josta se siirretään sijoituspaikalleen ennen pohjaan asettamista.
Työ aiheuttaa häiriötä vesistöalueella vk.41 – 45 välisenä aikana.
Lisätietoja puh. 050 387 6162
Kangasalan Vesi -liikelaitos

19.9.2013

– 13.9 allekirjoitettiin kakkosvaiheen urakkasopimus maanrakennus Jari Riihimäen kanssa. Työn alku odottaa maanpinnan jäätymistä.
– Liittymäsopimuksia kakkosvaiheeseen tehdään paraikaa. Halukkaat liittyjät joihin ei ole otettu yhteyttä, voivat ottaa yhteyttä johtokunnan jäseniin.
– Ykkösvaiheen(Raikku) työt pääosin tehty. Pumppaamoiden asennus odottaa kilpailutusta ja  Längelmäveden vesistöalituksen (työt alkavat lähiaikoina) valmistumista, AVI:n lupa alitukselle on.
– Kolmosvaiheen rahoitushakemus täytetään tänä syksynä. Rakennustöiden alku olisi mahdollinen ensi kesänä tai syksynä.

25.4.2013

Ohessa ilmoitus vesiosuuskunnan yleisestä kokouksesta

yleinenkokous 4.5.2013

14.4.2013

Ohessa muistio 6.4.2013 pidetystä INFO tilaisuudesta Saarikylien Kumpulassa, tilaisuus järjestettiin 1.vaiheen alueella sijaitsevien kiinteistöjen asukkaille (Raikku ja Heponiemi).

Tiedotustilaisuus 6.4.2013

9.4.2013

KANGASALAN VESI LIIKELAITOKSEN TIEDOTE KOSKIEN RAIKUN VESIPOSTEJA

25.3.2013

1.vaiheen liittymäsopimusten määrä tällä hetkellä 65 kpl

16.2.2013

Oheinen tiedote, koskee vesiosuuskunnan nykyisiä jäseniä ja muita kiinteistön omistajia , joiden kiinteistö sijaitsee Raikussa ja Heponiemessä vesiosuuskunnan 1.vaiheen rakentamisalueella,
eivätkä ole vielä tehneet liittymisopimusta. Jos olette jo tehneet sopimuksen asia on teidän kohdalta kunnossa.

KYSELY LIITTYMÄSOPIMUKSISTA

5.2.2013

Kunnanhallituksen hyväksymä Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alue päätös.

Toiminta-alue päätös

23.1.2013

Kangasalan kunnanhallitus on kokouksessaan 21.1.2013 hyväksynyt Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alueen ja myöntänyt takauksen vesiosuuskunnan hakemalle lainalle.

Päätökset löytyvät osoitteesta:

http://kangasala.ktweb.fi/

 

30.12.2012

RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTATIEDOTE  29.12.2012

13.12.2012

RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTATIEDOTE

21.10.2012

Urakkatarjouskilpailu on käynnissä. Pyynnöt lähetetty 9 eri urakoitsijalle. Tarjousten saavuttua marraskuun puolenvälin jälkeen tarkentuu myös kustannusarvio.

Vesiosuuskunnan toiminta-alue esitys on valmistelussa Kangasalan kunnassa ja tulee aikanaan nähtäville kunnan tiedotuskanavia pitkin, ennen virallista hyväksymistä.

Käynnistä olevasta tarjouskilpailusta johtuen, emme toistaiseksi julkaise yleisenkokouksen / hallituksen kokouksen pöytäkirjoja internetissä, koska niissä on siihen vaikuttavia tietoja esim. kustannusarvioita.

17.5.2012

Yleisenkokouksen kutsu liitteenä

Kokouskutsu

17.3.2012

RAIKUNSEUDUN VESIOSUUSKUNTATIEDOTE

Jäsenhakemus

20.10.2011

Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymät säännöt liitteenä

Raikun vesiosuuskunnan säännot (pdf)

07.10.2011

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt ilmoituksemme osuuskunnan rekisteröinnistä ja Raikunseudun vesiosuuskunta on nyt virallinen.

20.05.2011

Liitteenä tiedote Raikunseudun vedeltä. TIEDOTE 20.5.2011

12.01.2011

 

yleissuunnitelma kartta poistettu, rakennussuunnittelun asemapiirros julkaistaan heti kun luvat saadaan maanmittauslaitokselta

 

07.08.2010

Ohessa halukkaisiin liittyjä kiinteistöihin lähetetty tiedote projektin etenemisestä.

tiedote