Tapahtumat (päivitetty 7.8.2016)

7.8.2016
Välitetään tiedote perhepäivästä metsästysmajalla 🙂

Metsästysseuran perhepäivä * Kesäkahvila metsästysmajalla * Avoimien
ovien päivä

Itä-Kangasalan Eräveikot on lähikylien alueella toimiva metsästysseura.
Asukkaat ja kesäasukkaat kutsutaan teemapäivänä tutustumaan
metsästysseuran toimintaan ja metsästysmajaan.

Lauantaina 13.8.2016 klo 12-15 Majaalahdentie 362

Kahvia lisukkeineen, makkaranuotio, kädentaidon näytteitä (mm puukkoja),
eläintrofeita, ilmakivääriammuntaa, koiria pentuineen. Metsästäjät
kertovat seuran toiminnasta.

TERVETULOA!

21.11.2015

Osana Raikunseudun vesiosuuskunnan häiriöviestintää on avattu facebookkin ryhmä (Raikunseudun vesiosuuskunta), johon osuuskunnan jäsenet voivat liittyä. Sivun tarkoituksena on tarvittessa tiedottaa jäsenistöä vesihuoltoverkoston vikatilanteista yms.
Myös nettisivut ja tekstiviesti-ilmoitukset ovat käytössä.

17.7.2015

Ohessa lehtijuttu Kangasalan Sanomista koskien harjussa tehtyä museoinventointia

Lehtijuttu

5.2.2013

1.vaiheen rakennustyöt ovat käynnistyneet Raikussa. Maanrakennus Lahdenperä aloittaa runkoverkoston kaivuutyöt peltoalueilta, joille ei viljelysaikana voida mennä.

16.12.2012

Kangasalan kaavoituslautakunta on käsitellyt kokouksessaan vesiosuuskunnan toiminta-aluetta ja esittää sitä hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle

Raikunseudun vesiosuuskunnan toiminta-alue

04.05.2010

Yleissuunnitelman tekijäksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen Ramboll Oy, hintaan 5000€.

14.5.2010

Sivuille lisätty työryhmän kokouspöytäkirjat

15.5.2010

Kysymyksiä sivu lisätty. Pyrimme vastaamaan aiheeseen liittyviin kysymyksiin, mahdollisimman nopeasti.

15.5.2010

Työryhmän edustajat tulevat kiertämään toukokuun aikana alueen asukkaiden luona, kysymässä halukkuuksia hankkeeseen osallistumiseen. Jos vierailua ei kuulu ja kiinnostusta on, ota ihmeessä yhteyttä, johonkin työryhmän edustajista.

17.5.2010

Nyt löytyy myös vieraskirja! 🙂

16.6.2010

Työryhmä piti eilen illalla kokouksen ja laskimme siellä halukkaiden liittyjien määrän. Se on tällä hetkellä 127 taloutta ja lisää on vielä tulossa!

29.6.2010

Työryhmän puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittivat tänään sopimuksen RAMBOLL Finlandin kanssa yleissuunnitelman laatimisesta projektia varten!

Liittyjä halukkaiden määrä tällä hetkellä 130!!!!

🙂

04.09.2010

Saarikylien Kumpulassa pidettiin vesiosuuskunnan perustava kokous, jossa oli läsnä 51 kiinteistön edustajat. Kokouksen kaikki päätökset tehtiin ehdollisena, johtuen mahdollisuudesta että pääsisimme vielä liittymään johonkin jo olemassa olevaan vesiosuuskuntaan. Pirkanmaan ELY keskus, joka päättää valtiontuesta on painottanut ettei uusia osuuskuntia saisi perustaa, vaan olisi liityttävä jo olemassa oleviin organisaatioihin.

Kokouksessa esitelmöi myös Ramboll Oy:n edustaja, joka esitteli hankkeen tämän hetkistä suunnittelutilannetta ja alustavaa luonnosta putkilinjojen reiteistä sekä erilaisista teknisistä ratkaisuista.